luxemburg.lu   guichet.lu   regierung.lu   Andere Internet Seiten

AEF Social Lab Workshops

Den AEF Social Lab invitéiert Iech häerzlech zu ko-kreativen Workshops mat optionalem Networking Lunch.

Fir Iech unzemëllen, besicht w.e.g. https://aef.lu/agenda/

Wéini?
Step 1 / 2 27.03.2023 Step 2 / 2 03.07.2023 vun 8.30 - 13.00 Uhr + Networking Lunch (optional).  
Wéi eng Themen?
Partizipatioun Schutz Beschwerdemanagement  
Wou? 
am Edupôle (28 route de Diekirch, L-7220 Walferdange) max. Teilnehmer: 100 Umëllungen bis zum 16.03.2023. N.B. Eng Umëllung gëllt fir déi 2 Workshops.     

D'Workshops ginn vum AEF Social Lab am Kader vun der Implementatioun vum Rahmenplan organiséiert. D'Resultater vum Workshops wärten an der Rédaction vun den guides pédagogiques matafléißen. 


Dokumentatioun déi während dem 1/2 Step entweckelt gëtt, ginn un t'Redacteuren vun den Guiden - d.h. un t'Matarbeeschter vum Service Qualité vun der DGAEF am MENJE weidergeleet. 

Am Uschloss wärt am Juli den Step 2/2 vum Workshop mat den nämlechten Participanten stattfannen. Dës Kéier awer an Présence vun den Rédacteuren, fir z'evaluéieren, ob t'Guiden benotzerfrëndlech an adaptéiert sinn.