luxembourg.lu   counter.lu   government.lu   Other websites

AEF Social Lab Workshops

Den AEF Social Lab inviteiert Iech häerzlech zu ko-kreativen Workshops mat optionalem Networking Lunch.

Fir Iech unzemëllen, besicht w.e.g. https://aef.lu/agenda/

Wéini?
Step 1 / 2 27.03.2023 Step 2 / 2 03.07.2023 vun 8:30 - 13:00 + Networking Lunch (optional).  
Wéi eng Themen?
Partizipatioun Schutz Beschwerdemanagement  
Wou? 
am Edupôle (28 route de Diekirch, L-7220 Walferdange) max. Participanten: 100 Umëllungen bis zum 16.03.2023. N.B. Eng Umëllung gëllt fir déi 2 Workshops.     

D'Workshops ginn vum AEF Social Lab am Kader vun der Implementatioun vum Rahmenplan organiséiert. The results of the workshops were presented to the editorial staff of the teaching guides. 


Dokumentatioun déi während dem 1/2 Step entweckelt gëtt, ginn un t'Redacteuren vun den Guiden - d.h. un t'Matarbeeschter vum Service Qualité vun der DGAEF am MENJE weidergeleet 

Am Uschloss wärt am Juli den Step 2/2 vum Workshop mat den nämlechten Participanten stattfannen. Dës Kéier awer an Présence vun den Rédacteuren, fir z'évaluéieren, ob t'Guiden benotzerfrëndlech an adapté sinn.